مجله خبری یادداشت‌های دانشجویی با هدف میدان دادن به دانشجویان و بررسی واقعیت‌های علمی و آموزشی کشور از زاویه دید دانشجویان راه‌اندازی شده است. مطالب منتشر شده شامل یادداشت‌های دانشجویی، دلنوشته‌های دانشجویی، نقدهای دانشجویی، مباحثه‌های دانشجویی، مشکلات و مسائل دانشجویان، افتخارات دانشجویی و انتشار گزارش فعالیت‌های دانشجویی و یادواره بزرگان (یادداشت‌هایی در مورد اساتید) است.
از تمامی دانشجویان و علاقمندان جهت ارسال یادداشت در حوزه‌های ذکر شده برای انتشار در ماه‌نامه یادداشت‌های دانشجویی دعوت به عمل می‌آید. علاقمندان می‌توانند یادداشت‌ها و دلنوشته‌هایی خود را در حداقل ۲ صفحه به آدرس ایمیل Stnote1@gmail.com ارسال دارند.

مجله خبری یادداشت‌های دانشجویی |