هدف از راه‌اندازی مجله خبری یادداشت‌های دانشجویی میدان دادن به دانشجویان و بررسی واقعیت‌های علمی و آموزشی کشور از زاویه دید دانشجویان راه‌اندازی شده است. مطالب منتشر شده شامل یادداشت‌های دانشجویی، دلنوشته‌های دانشجویی، نقدهای دانشجویی، مباحثه‌های دانشجویی، مشکلات و مسائل دانشجویان، افتخارات دانشجویی و انتشار گزارش فعالیت‌های دانشجویی و یادواره بزرگان (یادداشت‌هایی در مورد اساتید) است.

مجله خبری یادداشت‌های دانشجویی |